หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

โครงการยานยนต์ไฟฟ้า

                                                        สั่งจองได้ที่นี่ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

                                               

***ที่นี่***

สมัครเป็น CUSTOMER CONSULTANT (CC) ที่ลิงค์ข้างล่าง


***ที่นี่***

EV TUK TUK

PEA  ENCOM International Co., LTD.  เป็นผู้แทนจำหน่ายรถ ตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ PANTHERA รุ่น CLASSIC 1 (สำหรับ รถรับจ้าง)

เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ถือเป็นรถตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้าที่จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างได้เรียบร้อยเป็นคันแรกในประเทศไทย ผ่านมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก  

โดยจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะที่จังหวัดเชียงใหม่

Download ใบจองรถ ที่นี่


            

 Download ที่นี่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน รถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

FOMM EV CAR  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view