หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

                  วันที่         

               ประกาศ                                      

 

      เลขที่      

 

                                                   เรื่อง                           

งบประมาณ   

 ระยะเวลา   

ดาว์นโหลด

 ประกาศ

    

9 ก.พ.2564

P64020008332 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ จ้่งเหมาปรับปรุงพืนที่สำนักงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,500,000.00 02/2564

Download

 ประกาศ

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view