หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM ร่วมลงนามกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลสุขุมวิท

PEA ENCOM ร่วมลงนามกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลสุขุมวิท

     ประกาศ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง รักษาการ ผู้จัดการหน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน และ นายนาวี ธิมาภรณ์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน เป็นตัวแทนบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามสัญญาในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลสุขุมวิท ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ประกอบด้วย นายแพทย์ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายแพทย์ดาวิน นารูลา ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงนามในสัญญาดังกล่าว

     โดยโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED เพื่อประหยัดพลังงาน จำนวน 7,996 หลอด ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 61,107.12 kWh/เดือน หรือเป็นเงินประมาณ  213,875 บาท/เดือน  โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการคืนทุนที่ 20.66 เดือน หรือประมาณ 1.72 ปี

 

 

     หน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหน่วยธุรกิจที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายภาครัฐด้านการใช้พลังงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการพลังงาน บริการออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรมใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ บริการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนหรือปรับปรุงอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

 

              

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(บริษัทในเครือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

โทร : 0-2590-9948 , 081-313-9706

E-mail: yutthapong.t@pea-encom.com

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view