หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM เปลี่ยนหลอด LED ให้ ร.ร.วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม

PEA ENCOM เปลี่ยนหลอด LED ให้ ร.ร.วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม

     ประกาศ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

        วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายเขมรัตน์  ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดโครงการ “PEA ENCOM มอบแสงสว่าง มอบอนาคต” ให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยถือเป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัทฯ ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี

    

     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และลงทุนธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

     

     

     PEA ENCOM ยังให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ทำให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

     PEA ENCOM จึงดำเนิน โครงการ “PEA ENCOM มอบแสงสว่าง มอบอนาคต” เพื่อเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใต้แบรนด์ ENCOM LED ให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมอบเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารปฐมวัย จำนวน 40,000.- บาท สมทบทุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 10,000.-บาท จัดกิจกรรมนันทนาการกับนักเรียนและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้

      การจัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ของ PEA ENCOM ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายอุมดการณ์ พ่วงอำไพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออัมพวา ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งหลอดไฟ ENCOM LED และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทำให้การดำเนินจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายของการจัดโครงการ

นายวิรัชพล สมมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) กล่าวขอบคุณการจัดงานในครั้งนี้

    

     

              พนักงาน PEA ENCOM ร่วมติดตั้งหลอด ENCOM LED ให้กับ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(บริษัทในเครือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

โทร : 0-2590-9938

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view