หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะ

PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

    

PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน.

 

     วันนี้(17 กันยายน 2562) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายสมศักดิ์ วัฒนศิริ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวสมิตา  อินทรพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สบน. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร 

  ฝ่ายอำนวยการ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 ชั้น 5 อาคารชาญนคร เลขที่ 50/1  หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57   

 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9938


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view