หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพาณิชย์โดยตรงของบริษัท พ.ศ. 2563

ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพาณิชย์โดยตรงของบริษัท พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

       บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพาณิชย์โดยตรงของบริษัท พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 กุมภาพพันธ์ 2563

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

      
Download ประกาศ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายกฎหมาย 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 ชั้น 5 อาคารชาญนคร เลขที่ 50/1  หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57   

 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9948


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view