หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

STB Textiles Industry ลงนามในสัญญาโครงการ PPA Solar Rooftop ขนาด 993.60 kWp กับ PEA ENCOM

STB Textiles Industry ลงนามในสัญญาโครงการ  PPA Solar Rooftop ขนาด 993.60 kWp กับ PEA ENCOM

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

        

     

         

        

      วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด  โดย  Mr. Kazuhiro  Kawamura ประธานกรรมการ ลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดการติดตั้ง 993.60 kWp กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) โดยนายมานพ ชอบประดิษฐ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ลงนามในสัญญา

      บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศ วัสดุที่ใช้ในการหุ้มเบาะที่นั่ง และอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน แต่ปัจจุบันได้ไว้วางใจให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า และให้ความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากับ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

      บริษัท PEA ENCOM ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำให้การลงนามในสัญญาและการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการติดตั้งโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

       

      สำหรับโครงการ Solar Rooftop ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจาก ต่างประเทศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่ง PEA ENCOM มีความพร้อมในการให้บริการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ ประเมินค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน รวมถึงบริการรับติดตั้ง ให้แก่ผู้ที่สนใจ

นายมานพ ชอบประดิษฐ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มอบของที่ระลึกให้  Mr. Kazuhiro  Kawamura ประธานกรรมการ บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร ชาญนคร ชั้น 6 

ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9402 , 081-313-9706

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view