หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามใน MOU เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และการร่วมทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามใน MOU เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และการร่วมทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

       วันนี้ (วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (B.GRIMM) และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารทั้ง 3 องค์กร ร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้า SPP โครงการโรงไฟฟ้า IPS เป็นต้น จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และการร่วมทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

        

        

      

      

       

 

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (B.GRIMM)

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร ชาญนคร ชั้น 6 

ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9938

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view