หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    

           บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประจำให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


ที่

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

จำนวน


        คุณสมบัติ                                               

สาขา

คุณวุฒิ

 (อัตรา)

1

ฝ่ายอำนวยการ

นักบริหารงานทั่วไป

บริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรี

1

 

      Download                              

2

ฝ่ายอำนวยการ

นักประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

ปริญญาตรี

1


     Download     

3

หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

วิศวกร

วิศวไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรี

1

Download

4

หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จป.วิชาชีพ

ปริญญาตรี

1

Download


 

หลักฐานในการรับสมัคร

     1)    รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

     2)    สำเนาบัตรประชาชน

     3)    สำเนาทะเบียนบ้าน

     4)    สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและTranscript)

     5)    สำเนา สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร)

     6)    ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ

Download ประกาศ ที่นี่
Download ใบสมัครงาน ที่นี่

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายอำนวยการ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 ชั้น 5 อาคารชาญนคร เลขที่ 50/1  หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57   

 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9938


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view