หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง

PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

    

       เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) โดยนางสาวสมิตา  อินทรพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและนางสาวเนตรนุช  กรินชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

       ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายอำนวยการ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 ชั้น 5 อาคารชาญนคร เลขที่ 50/1  หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57   

 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9938

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view