iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450183 Thu, 11 Feb 2021 15:37:08 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=449958 Fri, 22 Jan 2021 16:49:58 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=449648 Mon, 21 Dec 2020 08:08:19 +0700 PEA ENCOM จับมือ SPCG ลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=449601 Wed, 16 Dec 2020 15:25:01 +0700 PEA และ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และพิธีเปิดตัวบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448958 Wed, 04 Nov 2020 08:14:12 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448723 Wed, 14 Oct 2020 15:52:14 +0700 PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448659 Thu, 08 Oct 2020 16:57:16 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448454 Thu, 24 Sep 2020 11:47:37 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448287 Mon, 14 Sep 2020 11:56:13 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448180 Thu, 03 Sep 2020 09:34:21 +0700 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามใน MOU เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และการร่วมทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=447392 Wed, 08 Jul 2020 23:25:38 +0700 STB Textiles Industry ลงนามในสัญญาโครงการ PPA Solar Rooftop ขนาด 993.60 kWp กับ PEA ENCOM http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=447211 Tue, 23 Jun 2020 16:15:03 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=446392 Thu, 16 Apr 2020 15:54:24 +0700 เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคคลภายนอก) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=446095 Fri, 27 Mar 2020 18:42:08 +0700 PEA ENCOM ร่วมส่งมอบระบบส่องสว่าง LED พระเจดีย์วัดพระมหาธาตุแหลมสัก http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445758 Thu, 12 Mar 2020 16:59:06 +0700 PEA ENCOM ร่วมส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445567 Tue, 25 Feb 2020 15:03:23 +0700 ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพาณิชย์โดยตรงของบริษัท พ.ศ. 2563 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445475 Tue, 18 Feb 2020 17:24:02 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445450 Mon, 17 Feb 2020 11:37:49 +0700 PEA ENCOM จัดกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ภายใต้ชื่อโครงการ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444946 Wed, 25 Dec 2019 14:56:45 +0700 PEA ENCOM จัดอบรม Training Course on management capacity building in Thailand 2019 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444290 Thu, 07 Nov 2019 16:07:50 +0700 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง นักบัญชี http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444199 Thu, 31 Oct 2019 15:05:37 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งวิศวกร (ฝ่ายขาย) จำนวน 1 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444198 Thu, 31 Oct 2019 14:52:44 +0700 PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443634 Tue, 17 Sep 2019 13:08:53 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 2 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443624 Mon, 16 Sep 2019 15:16:24 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งวิศวกร (ฝ่ายขาย) จำนวน 1 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443537 Tue, 10 Sep 2019 11:34:49 +0700 PEA ENCOM เปลี่ยนหลอด LED ให้ ร.ร.วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443311 Fri, 23 Aug 2019 16:51:37 +0700 PEA ENCOM ร่วมลงนามกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลสุขุมวิท http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443243 Tue, 20 Aug 2019 12:45:23 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442858 Tue, 23 Jul 2019 15:28:08 +0700 PEA Encom ผนึก 3 พันธมิตรยักษ์ไทย-ญี่ปุ่นทุ่ม 3 หมื่นล้านลุยโซลาร์รูฟในไทย http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442849 Mon, 22 Jul 2019 21:13:06 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442701 Wed, 10 Jul 2019 17:11:52 +0700