iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักระบบคอมพิวเตอร์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=452018 Wed, 15 Sep 2021 17:44:36 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบัญชี http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=452005 Tue, 14 Sep 2021 15:25:53 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้า และ ด้านขับรถขับเรือ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451951 Thu, 09 Sep 2021 19:59:47 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแน่งนักบริหารงานบุคคล http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451687 Mon, 09 Aug 2021 13:47:39 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451623 Tue, 03 Aug 2021 13:37:13 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451546 Fri, 23 Jul 2021 12:28:31 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451351 Fri, 02 Jul 2021 16:59:40 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักบัญชี http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451277 Tue, 22 Jun 2021 19:45:08 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451262 Tue, 22 Jun 2021 13:33:37 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451134 Wed, 02 Jun 2021 14:44:29 +0700 ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor List) สำหรับงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านระบบไฟฟ้าและงานให้บริการจัดหาแรงงานด้านขับรถ ขับเรือ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=451111 Tue, 01 Jun 2021 08:42:55 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครพนักงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450899 Fri, 07 May 2021 12:50:27 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450800 Fri, 23 Apr 2021 10:00:38 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง หยุดทำการเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450712 Sun, 11 Apr 2021 13:44:31 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครพนักงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450554 Tue, 23 Mar 2021 16:10:33 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450553 Tue, 23 Mar 2021 16:06:18 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450425 Fri, 05 Mar 2021 17:00:42 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=450183 Thu, 11 Feb 2021 15:37:08 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=449958 Fri, 22 Jan 2021 16:49:58 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=449648 Mon, 21 Dec 2020 08:08:19 +0700 PEA ENCOM จับมือ SPCG ลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=449601 Wed, 16 Dec 2020 15:25:01 +0700 PEA และ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และพิธีเปิดตัวบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448958 Wed, 04 Nov 2020 08:14:12 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448723 Wed, 14 Oct 2020 15:52:14 +0700 PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448659 Thu, 08 Oct 2020 16:57:16 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448454 Thu, 24 Sep 2020 11:47:37 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448287 Mon, 14 Sep 2020 11:56:13 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=448180 Thu, 03 Sep 2020 09:34:21 +0700 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนามใน MOU เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และการร่วมทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=447392 Wed, 08 Jul 2020 23:25:38 +0700 STB Textiles Industry ลงนามในสัญญาโครงการ PPA Solar Rooftop ขนาด 993.60 kWp กับ PEA ENCOM http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=447211 Tue, 23 Jun 2020 16:15:03 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=446392 Thu, 16 Apr 2020 15:54:24 +0700 เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคคลภายนอก) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=446095 Fri, 27 Mar 2020 18:42:08 +0700 PEA ENCOM ร่วมส่งมอบระบบส่องสว่าง LED พระเจดีย์วัดพระมหาธาตุแหลมสัก http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445758 Thu, 12 Mar 2020 16:59:06 +0700 PEA ENCOM ร่วมส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445567 Tue, 25 Feb 2020 15:03:23 +0700 ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพาณิชย์โดยตรงของบริษัท พ.ศ. 2563 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445475 Tue, 18 Feb 2020 17:24:02 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445450 Mon, 17 Feb 2020 11:37:49 +0700 PEA ENCOM จัดกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ภายใต้ชื่อโครงการ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444946 Wed, 25 Dec 2019 14:56:45 +0700 PEA ENCOM จัดอบรม Training Course on management capacity building in Thailand 2019 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444290 Thu, 07 Nov 2019 16:07:50 +0700 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง นักบัญชี http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444199 Thu, 31 Oct 2019 15:05:37 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งวิศวกร (ฝ่ายขาย) จำนวน 1 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444198 Thu, 31 Oct 2019 14:52:44 +0700 PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443634 Tue, 17 Sep 2019 13:08:53 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 2 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443624 Mon, 16 Sep 2019 15:16:24 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งวิศวกร (ฝ่ายขาย) จำนวน 1 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443537 Tue, 10 Sep 2019 11:34:49 +0700 PEA ENCOM เปลี่ยนหลอด LED ให้ ร.ร.วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443311 Fri, 23 Aug 2019 16:51:37 +0700 PEA ENCOM ร่วมลงนามกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลสุขุมวิท http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443243 Tue, 20 Aug 2019 12:45:23 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442858 Tue, 23 Jul 2019 15:28:08 +0700 PEA Encom ผนึก 3 พันธมิตรยักษ์ไทย-ญี่ปุ่นทุ่ม 3 หมื่นล้านลุยโซลาร์รูฟในไทย http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442849 Mon, 22 Jul 2019 21:13:06 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442701 Wed, 10 Jul 2019 17:11:52 +0700 PEA ENCOM นำผู้บริหารและคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าเวียดนามฝึกอบรมหลักสูตร http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441648 Thu, 25 Apr 2019 21:51:07 +0700 ผู้ว่าการ กฟภ. ร่วมเป็นเกียรติ พีอีเอ เอ็นคอม-บีซีพีจี ร่วมจัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development ชูแนวคิดนวัตกรรมแห่งการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441644 Thu, 25 Apr 2019 17:54:43 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อศึกษาและส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงานภายในสนมฟุตบอล http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441630 Wed, 24 Apr 2019 17:28:26 +0700