iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ STB Textiles Industry ลงนามในสัญญาโครงการ PPA Solar Rooftop ขนาด 993.60 kWp กับ PEA ENCOM http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=447211 Tue, 23 Jun 2020 16:15:03 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=446392 Thu, 16 Apr 2020 15:54:24 +0700 เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคคลภายนอก) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=446095 Fri, 27 Mar 2020 18:42:08 +0700 PEA ENCOM ร่วมส่งมอบระบบส่องสว่าง LED พระเจดีย์วัดพระมหาธาตุแหลมสัก http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445758 Thu, 12 Mar 2020 16:59:06 +0700 PEA ENCOM ร่วมส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445567 Tue, 25 Feb 2020 15:03:23 +0700 ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพาณิชย์โดยตรงของบริษัท พ.ศ. 2563 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445475 Tue, 18 Feb 2020 17:24:02 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=445450 Mon, 17 Feb 2020 11:37:49 +0700 PEA ENCOM จัดกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ภายใต้ชื่อโครงการ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444946 Wed, 25 Dec 2019 14:56:45 +0700 PEA ENCOM จัดอบรม Training Course on management capacity building in Thailand 2019 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444290 Thu, 07 Nov 2019 16:07:50 +0700 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง นักบัญชี http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444199 Thu, 31 Oct 2019 15:05:37 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งวิศวกร (ฝ่ายขาย) จำนวน 1 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=444198 Thu, 31 Oct 2019 14:52:44 +0700 PEA ENCOM ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443634 Tue, 17 Sep 2019 13:08:53 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 2 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443624 Mon, 16 Sep 2019 15:16:24 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งวิศวกร (ฝ่ายขาย) จำนวน 1 อัตรา http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443537 Tue, 10 Sep 2019 11:34:49 +0700 PEA ENCOM เปลี่ยนหลอด LED ให้ ร.ร.วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443311 Fri, 23 Aug 2019 16:51:37 +0700 PEA ENCOM ร่วมลงนามกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างภายในโรงพยาบาลสุขุมวิท http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=443243 Tue, 20 Aug 2019 12:45:23 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442858 Tue, 23 Jul 2019 15:28:08 +0700 PEA Encom ผนึก 3 พันธมิตรยักษ์ไทย-ญี่ปุ่นทุ่ม 3 หมื่นล้านลุยโซลาร์รูฟในไทย http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442849 Mon, 22 Jul 2019 21:13:06 +0700 ประกาศ รับสมัครพนักงานชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=442701 Wed, 10 Jul 2019 17:11:52 +0700 PEA ENCOM นำผู้บริหารและคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าเวียดนามฝึกอบรมหลักสูตร http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441648 Thu, 25 Apr 2019 21:51:07 +0700 ผู้ว่าการ กฟภ. ร่วมเป็นเกียรติ พีอีเอ เอ็นคอม-บีซีพีจี ร่วมจัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development ชูแนวคิดนวัตกรรมแห่งการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441644 Thu, 25 Apr 2019 17:54:43 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อศึกษาและส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงานภายในสนมฟุตบอล http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441630 Wed, 24 Apr 2019 17:28:26 +0700 เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด จับมือพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ONE ให้ลูกค้า 3 รายแรก ขับก่อนใครในประเทศไทย ในงาน Motor show 2019 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441188 Tue, 26 Mar 2019 17:06:01 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง นักบัญชี และ นักการตลาด http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=441035 Mon, 18 Mar 2019 09:25:13 +0700 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวรถไฟฟ้า FOMM ONE ร่วมเสวนากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคเอกชน ประเด็น มิติใหม่ภาครัฐ-เอกชน จับมือ หนุนเชียงใหม่ สู่ Smart City http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440881 Tue, 05 Mar 2019 13:27:42 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440787 Tue, 26 Feb 2019 13:52:46 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440786 Tue, 26 Feb 2019 13:51:27 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ให้บริการฝึกอบรมทั่วประเทศพร้อมจัดสัมมนาศึกษา ดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440741 Fri, 22 Feb 2019 14:03:47 +0700 รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับเกียรติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440734 Fri, 22 Feb 2019 10:33:50 +0700 ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง(ชลบุรี) ให้เกียรติ Talk งานเปิดตัว FOMM ONE ตอบโจทย์ พัทยา สมาร์ท ซิตี้ ลดปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM2.5 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440595 Tue, 12 Feb 2019 09:30:06 +0700 PEA ENCOM ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกบูทแสดงโครงการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G-Green ประจำปี 2561 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440442 Wed, 30 Jan 2019 17:00:20 +0700 ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440397 Mon, 28 Jan 2019 11:04:52 +0700 PEA ENCOM นำคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา(Electricite du Cambodge (EDC)) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหัวข้อ Study tour at PEA for EDC ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440344 Tue, 22 Jan 2019 18:14:05 +0700 PEA ENCOM ร่วมกับ FOMM(ASIA) จับมือกับเซ็นทรัลพัฒนาฯ จัดโรดโชว์เปิดตัวเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้า FOMM One ทั่วประเทศ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440261 Thu, 17 Jan 2019 10:06:32 +0700 หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=440067 Thu, 03 Jan 2019 15:24:31 +0700 PEA ENCOM ร่วมบรรยายและออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมประจำปี 2561 ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439830 Tue, 18 Dec 2018 11:40:02 +0700 โปรโคตรถูก ซื้อ 5 แถม 1 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439758 Fri, 14 Dec 2018 14:18:20 +0700 PEA ENCOM จัดอบรม http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439678 Fri, 07 Dec 2018 14:23:14 +0700 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ประจำหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439603 Mon, 03 Dec 2018 16:18:29 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการพลังงานในรูปแบบ ESCO http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439376 Mon, 19 Nov 2018 16:32:31 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมออกบูธงาน Thailand Lighting Fair 2018 http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439317 Thu, 15 Nov 2018 10:27:47 +0700 ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนการแอบอ้างชื่อบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเจตนาทุจริต http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439162 Tue, 06 Nov 2018 17:05:01 +0700 ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439039 Tue, 30 Oct 2018 15:31:53 +0700 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งนักบัญชี http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=439018 Mon, 29 Oct 2018 21:37:26 +0700 ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=438993 Fri, 26 Oct 2018 14:42:03 +0700 PEA ENCOM จัดอบรม Training Course on management capacity building in Thailand 2018 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=438715 Fri, 05 Oct 2018 09:43:32 +0700 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับความไว้วางจากการไฟฟ้าเวียดนามจัดอบรม หลักสูตร http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=438710 Thu, 04 Oct 2018 12:02:12 +0700 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการรับสมัครพนักงาน http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=438668 Wed, 03 Oct 2018 11:25:36 +0700 ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=438632 Mon, 01 Oct 2018 17:27:06 +0700 ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor List) สำหรับงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ http://www.pea-encom.com/index.php?mo=14&newsid=438584 Fri, 28 Sep 2018 09:37:24 +0700