หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศ ร่าง TOR 

 

                วันที่   

              ประกาศ                                                                               

 

         เลขที่      

 

                                               เรื่อง                           

          งบ 

      ประมาณ   

 ระยะ   เวลา   

      ดาว์น

      โหลด

    เอกสาร                      

                           

13 พ.ย. 2562


P62090061292 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม แพ็ค กรุ๊ป จำกัด 26,260,047.00

Download   

เอกสาร1

เอกสาร2

8 พ.ย. 2562


P62100114717 จ้างที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อศึกษาการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนขนาดกำลังการผลิต 9.4 MW 2,407,500.00

  Download   

เอกสาร1

เอกสาร2

1 ต.ค.2562  P62080038263 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท ทีเอสเคที จำกัด 16,865,768.00

Download  

เอกสาร1

  เอกสาร2 

30 ส.ค.2562   P๖๒๐๘๐๐๒๕๗๒๙ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ไทยพานิช 18,453,487.50

Download  

เอกสาร1

  เอกสาร2  

       20 ส.ค.2562                  P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๙๗ เรื่อง: ประกาศงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(ป)(กมป.,กบร.,กบส.) และ สรก.(ว)(กมอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  25,465,000.00


 Download  

เอกสาร1

  เอกสาร2                        

       20 ส.ค.2562        P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๗๗ เรื่อง: ประกาศงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(กบ)(กกฟ.๑,กกฟ.๒ กผภ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 499,535,000.00


 Download   

เอกสาร1

  เอกสาร2  

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view