หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

                วันที่   

              ประกาศ                                                                               

 

         เลขที่      

 

                                               เรื่อง                           

          งบ 

      ประมาณ   

 ระยะ   เวลา   

      ดาว์น

      โหลด

    เอกสาร                      

                           

31 ต.ค.2562 P62100114717

จ้างที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อศึกษาการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนขนาดกำลังการผลิต 9.4 MW 

2,356,065.10.-

 Download 

                 รายละเอียด

เอกสาร1

มม

ประกาศ 

   เอกสาร2

มม

 ราคกลาง 

  เอกสาร3

9 ก.ย.2562   P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๙๗ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(ป)(กมป.,กบร.,กบส.) และ สรก.(ว)(กมอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,465,000.00    

 Download 

                  รายละเอียด

เอกสาร1

มม

มม

  ประกาศ 

   เอกสาร2

มม

 ราคากลาง 

  เอกสาร3


มม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร4

จนนนนนน

       29 ส.ค.2562        P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๗๗ เรื่อง: ประกาศงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(กบ)(กกฟ.๑,กกฟ.๒ กผภ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 499,535,000.00


 Download 

รายละเอียด  เอกสาร1

มม

มม

   ประกาศ        เอกสาร2

   

มม

 ราคากลาง     เอกสาร3                  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view