หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา


 ประกาศผลพิจารณา / ผู้ชนะ


            วันที่   

         ประกาศ                                                                               

 

         เลขที่      

 

                                               เรื่อง                           

          งบ 

      ประมาณ   

 ระยะ   เวลา   

      ดาว์น

      โหลด

    เอกสาร                      

                           

11 ธ.ค. 2562

P62090061292

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม แพ็ค กรุ๊ป จำกัด

26,215,000.00

Download 

 ประกาศ 

เอกสาร


14 พ.ย.2562


P62100114717

จ้างที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อศึกษาการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนขนาดกำลังการผลิต 9.4 MW 

2,356,065.10.-

Download 

 ประกาศ 

เอกสาร

18 พ.ย. 2562  

P62110029947

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อศึกษาความเหมาะสมการเข้าซื้อกิจการในบริษัท ไฮโดร กรีน เพาเวอร์ จำกัด


3,881,960.00

Download 

 ประกาศ 

เอกสาร


28 ต.ค. 2562  P62080038263
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท ทีเอสเคที จำกัด 16,865,768.00

Download 

 ประกาศ 

เอกสาร

22 ต.ค. 2562   P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๙๗ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(ป)(กมป.,กบร.,กบส.) และ สรก.(ว)(กมอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,465,000.00    

 Download 

 ประกาศ 

เอกสาร

      22 ต.ค.2562        P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๗๗ เรื่อง: ประกาศงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(กบ)(กกฟ.๑,กกฟ.๒ กผภ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 499,535,000.00


Download 

   ประกาศ 

    เอกสาร
  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view