หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

    

    วันที่         ประกาศ                                      

 

      เลขที่      

 

                            เรื่อง                           

งบ 

  ประมาณ   

 ระยะเวลา   

ดาว์นโหลด

 ประกาศ

    

 

14 พ.ย. 2562

P62110029947

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อศึกษาความเหมาะสมการเข้าซื้อกิจการในบริษัท ไฮโดร กรีน เพาเวอร์ จำกัด

5,000,000.00

Download

 ประกาศ

28 ต.ค. 2562

P62100114717

จ้างที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อศึกษาการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนขนาดกำลังการผลิต 9.4 MW

2,407,500.00

Download

 ประกาศ

11 ต.ค. 2562

P62100055974

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัด

31,634,550.00

Download

 ประกาศ

11 ต.ค. 2562

P62100047505

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด

32,076,941.50

Download

 ประกาศ

4 ต.ค. 2562              

P62100015378

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท หงส์ ไท่ หยาง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

23,725,912.50.-

Download

 ประกาศ

4 ต.ค. 2562

P62100014881

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท เตียง้วน ปั่นด้าย จำกัด

35,913,262.-

Download

 ประกาศ

4 ต.ค. 2562

P62100015529

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด

18,475,957.50

Download

 ประกาศ

27 ก.ย.2562

P62090061292

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม แพ็ค กรุ๊ป จำกัด

26,260,047.00

Download

 ประกาศ

10 ก.ย.2562

P62090040352

โครงการติดตั้งหัวชาร์จให้กับนิติบุคคลอาคารชุดศุภาลัย พรีมา ริวา พระราม3

186,138.27

Download


 ประกาศ

10 ก.ย.2562

P62080038263

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท ทีเอสเคที จำกัด

16,865,768.00

Download

 ประกาศ

02 ก.ย.2562

P๖๒๐๘๐๐๔๐๖๐๐

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่
บริษัท หวาอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

160,500,000.00

Download

 ประกาศ

30 ส.ค.2562

P๖๒๐๘๐๐๓๗๖๓๕

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท เตียง้วน ปั่นด้าย จำกัด

ยกเลิกประกาศ  CANCEL  Download

35,913,262.00

Download

 ประกาศ

27 ส.ค.2562

P๖๒๐๘๐๐๓๔๔๓๙

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท หงส์ ไท่ หยาง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ยกเลิกประกาศ  CANCEL  Download

23,807,549.50

Download

ประกาศ

27 ส.ค.2562

P๖๒๐๘๐๐๒๙๗๙๗

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ บริษัท ซิน หย่วน ต้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 63,758,625.00

Download

ประกาศ

20 ส.ค.2562

P๖๒๐๘๐๐๒๕๗๒๙

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ไทยพานิช 18,453,487.50

Download

ประกาศ

19 ส.ค.2562 P๖๒๐๘๐๐๑๕๒๕๑ โครงการ: ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยกรบุคคลเชิงรุก 4,000,000.00

Download ประกาศ

2 ส.ค.2562 P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๙๗ เรื่อง: ประกาศงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(ป)(กมป.,กบร.,กบส.) และ สรก.(ว)(กมอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  และ งานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(กบ)(กกฟ.๑,กกฟ.๒ กผภ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25,465,000.00

Download

ประกาศ

2 ส.ค.2562 P๖๒๐๗๐๐๓๑๒๗๗ เรื่อง: ประกาศงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(ป)(กมป.,กบร.,กบส.) และ สรก.(ว)(กมอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  และ งานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(กบ)(กกฟ.๑,กกฟ.๒ กผภ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 499,535,000.00

Download

ประกาศ

2 ส.ค.2562 P๖๒๐๗๐๐๒๘๘๖๕

ยกเลิกประกาศ  CANCEL  Download

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีเอสเคที จำกัด

16,865,768.00

Download

ประกาศ

 3 ก.ค. 2562 P๖๒๐๗๐๐๐๔๐๒๕

ยกเลิกประกาศ  CANCEL  Download


เรื่อง: โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ไทยพานิช

18,453,487.50

Download

ประกาศ  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view