หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง 

                 วันที่

              ประกาศ                                      

 

   เลขที่           

 

                                                                      เรื่อง                           

   ดาว์น 

   โหลด

 ประกาศ

     

 

18 ก.พ. 2563

      บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพาณิชย์โดยตรงของบริษัท พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 กุมภาพพันธ์ 2563


       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

Download

 ประกาศ


  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view