หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศ ร่าง TOR 

 

                วันที่   

              ประกาศ                                                                               

 

         เลขที่      

 

                                               เรื่อง                           

          งบ 

      ประมาณ   

 ระยะ   เวลา   

      ดาว์น

      โหลด

    เอกสาร                      

                           

24 ก.ค. 2563

P63070018237 ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,900,000.00

Download   

เอกสาร1

เอกสาร2


  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view