หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

 ประกาศผลพิจารณา / ผู้ชนะ


            วันที่   

         ประกาศ                                                                               

 

         เลขที่      

 

                                               เรื่อง                           

          งบ 

      ประมาณ   

 ระยะ   เวลา   

      ดาว์น

      โหลด

    เอกสาร                      

                           

14 ส.ค. 2563

P63070018237

ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,900,000.00

Download 

 ประกาศ 

19 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการในการสรรหาบุคลากรของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

214,000.00

Download 

 ประกาศ 


19 ส.ค. 2563


 ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด โดยวิธีคัดเลือก

9,050,000.00

Download 

 ประกาศ 


19 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่บริษัท ต.ธนวรรณ ไอซ์ กรุ๊ป จำกัด โดยวิธีคัดเลือก

20,500,000.00

Download 

 ประกาศ 

10 ก.ย. 2563


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ ชั้น 7 และชั้น 8 อาคารชาญนคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,530,880.00


Download  ประกาศ 

14 ก.ย. 2563

ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษบริษัท

พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

339,120.00

Download 

 ประกาศ 

14 ก.ย. 2563

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาด ชั้น ๗ และ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

304,308.00

Download 

 ประกาศ

25 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด โดยวิธีคัดเลือก


32,000,000.00

Download


ประกาศ 


25 ก.ย. 2563


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคาให้แก่บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยวิธีคัดเลือก

38,200,000.00

Download

 ประกาศ

28 ก.ย. 2563

ยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ ชั้น 7 และชั้น 8 อาคารชาญนคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,530,880.00

Download 

 ประกาศ


2 ต.ค. 2563ยกเลิก ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาด ชั้น ๗ และ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Download
 

 ประกาศ

7 ตุลาคม 2563

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาด ชั้น ๗ และ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


152,154.00

Download 

 ประกาศ 

14 ตุลาคม 2563


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ ชั้น 7 และชั้น 8 อาคารชาญนคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


1,423,500.00

Download 

 ประกาศ 


  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view