หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

งาน PEA CSR DAY 2012

งาน  PEA CSR  DAY 2012

งาน  PEA CSR  DAY 2012

        บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกงานจัดบู๊ธ ในงาน PEA  CSR DAY  2012 สานสายใจ กฟภ.สู่สังคม ปลูกจิตสำนึกใหม่ มุ่งสู่ 26000  ครั้งที่ 7 ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและนำโมเดลการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาให้ความรู้และกิจกรรมเล่นเกม พร้อมของที่ระลึก เมื่อวันที่ 8-9 พ.ย. 2555

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view