หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

พีอีเอ เอ็นคอม ได้รับความไว้วางใจในการจัดฝึกอบรมให้กับทางคณะพลังงานประเทศแทนซาเนีย TANESCO จำนวน 3 กลุ่ม

พีอีเอ เอ็นคอม ได้รับความไว้วางใจในการจัดฝึกอบรมให้กับทางคณะพลังงานประเทศแทนซาเนีย  TANESCO จำนวน 3 กลุ่ม
          นายอภิรักษ์ เหลืองธุวปราณีต รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (วก)และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง,วิศวกรพลังงานประเทศแทนซาเนีย ในนามการไฟฟ้าTANESCO จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ Engineering Assessment for SPP Application Approval and Interconnection, Technical Visit of TANESCO Managementและ Utility Operation with SPP Interconnection ที่มาอบรมและศึกษาดูงานที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้าเขตและการไฟฟ้าจังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556 ที่ผ่านมาโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารโลกและการไฟฟ้า TANESCO ประเทศแทนซาเนียจัดพาคณะเจ้าหน้าที่พลังงานบริหารระดับสูง,วิศวกรมาอบรมและทัศนศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยแต่ละหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามสายงานเป็นอย่างดี     

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view