หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

โครงการความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับอาคารและโรงงานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

โครงการความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับอาคารและโรงงานทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

        บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าภูมิภาค ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ซึ่งพบว่าทั้งอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะมีการใช้ระบบปรับอากาศจากเครื่องทำน้ำเย็นแบบรวมศูนย์เป็นปริมาณมาก คิดเป็นความต้องการไฟฟ้ารวมมากกว่า 3,000 เมกกะวัตต์ (MW.)
        ด้วยเหตุนี้ บริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM ) โดยนายปัญญา เล่าชู รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับบริษัท เอ็นเนอร์จีออฟติมายเซชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ที่มีความชำนาญด้านการอนุรักษ์พลังงานพร้อมออกแบบติดตั้ง ระบบควบคุม เพื่อการประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นในประเทศ จึงได้มีการลงนามในบันทึกความเช้าใจความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับอาคารและโรงงานทั่วประเทศ  
        จากการดำเนินโครงการดังกล่าว คาดหมายว่าภายในระยะเวลา 2 ปีแรกที่ดำเนินโครงการ จะมีอาคารและโรงงานขอร่วมโครงการติดตั้งระบบเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมทั้งร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากโครงการดังกล่าวจำนวนประมาณ 1,000 เครื่อง และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้ครบ 9,000 เครื่อง ในระยะเวลาต่อไป ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นเมื่อโครงการครอบคลุมได้ทั่วประเทศก็จะสามารถลดความต้องการไฟฟ้าในประเทศลงได้ประมาณ 450 เมกกะวัตต์ หรือประหยัดพลังงานได้ปีละ 4.000 ล้านหน่วย (kWh.) คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่อาคารและโรงงานทั้งประเทศสามารถประหยัดลงได้มากกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี

 

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view