หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM ประสานใจ... ต้านอัคคีภัยโรงเรียน

PEA ENCOM ประสานใจ... ต้านอัคคีภัยโรงเรียน
    ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559

      บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมฟังการบรรยายและมอบเครื่องเตือนอัคคีภัย e-Trix Alarm  ให้แก่ กรุงเทพมหานครฯ  โครงการ “ประสานใจ ต้านอัคคีภัย  90 โรงเรียน”  

 
      เมื่อวันอังคารที่  29 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PEA ENCOM เป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยธุรกิจวิศวกรรมและฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ  เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการเข้ารับฟังการการบรรยายและเป็นตัวแทนในการมอบเครื่องเตือนอัคคีภัย e-Trix Alarm  เพื่อสนับสนุนโครงการ “ประสานใจ ต้านอัคคีภัย  90 โรงเรียน” ของ กรุงเทพมหานครฯ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนต่างๆ  ในกทม. 

 
 
 
 
 

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view