หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM จัดอบรมให้คณะการไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

PEA ENCOM จัดอบรมให้คณะการไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559

           เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "Automatic Meter Reading : AMR, PEA Smart House and Substation 115/22" 

ให้กับคณะผู้บริหารและวิศวกรการไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ (Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO) โดยได้รับการประสานจาก Asian Institute of Techmology (AIT)

           โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมีการเข้าศึกษาดูงานเรื่อง Automatic Meter Reading : AMR และเยี่ยมชมการผสานนวตกรรม เทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ PEA  Smart House ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยคณะผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์เกี่ยวกับ AMR ที่การไฟฟ้าฯ เลือกใช้โดยการ และให้ความสนใจด้านนวตกรรมที่นำมาใช้ในโครงการ PEA Smart House

           นอกจากนี้บริษัท PEA ENCOM ยังนำผู้เข้าอบรมเยี่ยมชม สถานีไฟฟ้า 115/22 kV ณ สถานีไฟฟ้าบางพูน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบำรุงรักษาด้วย

                 ภาพบรรยากาศ การอบรม AMR

                 


                 

  

                ภาพบรรยากาศ การอบรม Smart Houseภาพบรรยากาศ ณ สถานีไฟฟ้าบางพูน จังหวัดปทุมธานี

         

        

หากต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมต่างๆ

หรือ มีความประสงค์ที่จะให้จัดหลักสูตรในสถานที่ของท่าน

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view