หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM จัดอบรมให้คณะการไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

PEA ENCOM จัดอบรมให้คณะการไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2559

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) จัดอบรมหลักสูตร "SCADA, Customer Services and Substation 115/22" ให้กับคณะผู้บริหารและวิศวกรการไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO) โดยได้รับการประสานจาก Asian Institute of Techmology (AIT)

      ในการอบรมในครั้งนี้ PEA ENCOM ได้รับเกียรติจาก Mr. Ataul Mahmud Director of DESCO และ Mr. A.H.M Nurul Huda GM of DESCO จากการไฟฟ้าสาธารณะรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "SCADA, Customer Services and Substation 115/22" ด้วย

      หลักสูตรดังกล่าวจะมีการเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการสั่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA) การบริการลูกค้า Customer Services ณ ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยคณะผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อ Customer Services เรื่อง การคิดอัตราค่าไฟ เป็นอย่างยิ่ง   บริษัท PEA ENCOM ยังนำผู้เข้าอบรมเยี่ยมชม สถานีไฟฟ้า 115/22 kV ณ สถานีไฟฟ้าบางพูน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบำรุงรักษาด้วย

           

                 ภาพบรรยากาศ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

                 


                 

  

           

 

ภาพบรรยากาศ ณ สถานีไฟฟ้าบางพูน จังหวัดปทุมธานี

         

        

หากต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมต่างๆ

หรือ มีความประสงค์ที่จะให้จัดหลักสูตรในสถานที่ของท่าน

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view