หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

pea encom day 2016

pea encom day 2016
     วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "PEA ENCOM DAY 2016" ภายใต้แนวคิด "The world of energy" ครบรอบ 7 ปี บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา รักษาการประธานกรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และร้อยตำรวจเอก โชคชัย  สิทธิผลกุล กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
     PEA ENCOM เป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้า โดย PEA ถือหุ้น 100% ทุกวันที่ 14 ตุลาคม จึงเป็นวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
     ภายในงาน PEA ENCOM DAY 2016 มีการจัดแสดงโครงการและผลการดำเนินงานประกอบด้วย
     1. การลงทุนและร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
     2. การให้บริการเกี่ยวกับงานด้านพลังงานทดแทน (Solar Rooftop)
     3. การให้บริการในธูรกิจประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
     4. การให้บริการงานฝึกอบรมด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ
     5. การให้บริการงานวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ
     6. งานธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV))
     7. งานธุรกิจลงทุนพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
     นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมออกบูธแสดงเทคโนโนยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เช่น รถตุ๊กกตุ๊กไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า
อุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทต่างๆ พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษภายในงานเพื่อของขวัญมอบให้
แก่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้จัดโต๊ะบริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งมีพันธมิตรและผู้ร่วมงานร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 75,570 บาท ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านจากใจจริง มา ณ โอกาสนี้

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view