หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยพลังงานสะอาด (Moving Thai Industry Beyond Others by Clean Energy)” ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยพลังงานสะอาด (Moving Thai Industry Beyond Others by Clean Energy)”  ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

    

     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทฟ้าขัย วิศวกรรม จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยพลังงานสะอาด (Moving Thai Industry Beyond Others by Clean Energy)”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้องแซฟฟาย อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

     ภายในงานสัมมนา จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

      พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการติดตั้ง ระบบ Solar cell, หลักเกณฑ์เงินกู้ในการติดตั้ง, การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยระบบ Solar cell ฯลฯ

      บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในงานสัมมนาดังกล่าว สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886

     

Download

หน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view