หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM จัดสัมมนาเกี่ยวกับ Underground cable

PEA ENCOM จัดสัมมนาเกี่ยวกับ Underground cable

ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560

      บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ได้รับการประสานจาก บริษัท เอ็ม.พี. อิเล็คทริคเวิลด์ จำกัด ให้ดำเนินการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ Underground cable เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบล Underground ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยงานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม

      โดยการสัมมนาได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                

                 ภาพบรรยากาศ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม


                 


  

           

 

         

        

หากต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมต่างๆ

หรือ มีความประสงค์ที่จะให้จัดหลักสูตรในสถานที่ของท่าน

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view