หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะผู้บริหารและวิศวกรจากการไฟฟ้าเวียดนาม (The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation : EVNNPC) ศึกษาดูงานในหัวข้อ Improving Management Capacity in Power Distribution EVNNPC

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะผู้บริหารและวิศวกรจากการไฟฟ้าเวียดนาม  (The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation : EVNNPC) ศึกษาดูงานในหัวข้อ  Improving Management Capacity in Power Distribution EVNNPC

     ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

        

         บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะผู้บริหารและวิศวกรจากการไฟฟ้าเวียดนาม (The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation : EVNNPC) ศึกษาดูงานในหัวข้อ  Improving Management Capacity in Power Distribution EVNNPC

         

 

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 นายประจักษุ์ อุดหนุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ Mr.Nguyen Phuc Phong กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Ha Tinh Power Company และหัวหน้าคณะการไฟฟ้าเวียดนาม

(The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation : EVNNPC ) ศึกษาดูงานในหัวข้อ Improving Management Capacity in Power Distribution EVNNPC  


     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการประสานงานจาก การไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวให้คณะผู้เข้าอบรมจากการไฟฟ้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขารังสิต โดยมีหัวข้อการอบรมที่การไฟฟ้าจากประเทศเวียดนามให้ความสนใจ คือ The Growth Process of PEA, PEA Smart Grid Road Map, Scada center และ Business and Customer Service in PEA

ภาพบรรยายกาศระหว่างการศึกษาดูงาน

    

    

     

    

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view