หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด(PEA ENCOM) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Technical Officicals of BEA in BSM,Bangkok,Thailand” ให้กับคณะผู้บริหารจาก Bhutan Electricity Authority (BEA)

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด(PEA ENCOM)  ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Technical Officicals of BEA in BSM,Bangkok,Thailand”  ให้กับคณะผู้บริหารจาก Bhutan Electricity Authority (BEA)

     ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

        

         

     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด(PEA ENCOM)  ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Technical Officicals of BEA in BSM,Bangkok,Thailand”  ให้กับคณะผู้บริหารจาก Bhutan Electricity Authority (BEA) 

         

 

     เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด(PEA ENCOM)  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับการประสานจาก Bangkok School of Management (BSM) ให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Technical Officicals of BEA in BSM,Bangkok,Thailand”  ให้กับคณะผู้บริหารจาก Bhutan Electricity Authority (BEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลด้านพลังงานและควบคุมการจัดหาไฟฟ้าของประเทศภูฎาน โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้คือ Power system fault phenomenon and analysis, Power system concept and operation, substation equipment and rating และ Power system Protection-transmission and distribution ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีด้วยแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมโดยการยกตัวอย่างสถานะการณ์เพื่อให้วิทยากรอธิบายสาเหตุ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ภาพบรรยากาศการอบรม


     

    

    

     

    

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยวิศวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view