หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561

พิธีลงนามสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

ระหว่าง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

      นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ร่วมลงนามกับ นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 1,150 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กำลังการติดตั้ง 40 เมกะวัตต์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

              

       ในการนี้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก EXIM BANK เพื่อส่งเสริมธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังานธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง สะอาด ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการร่วมอนุรักษุ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบหลักที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ทำให้ลดต้นทุนการผลิตแก่ผู้ประกอบการ โดยสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK และนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

                                       

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร : 02-590-9949 โทรสาร : 02-590-9405

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view