หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor List) สำหรับงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor List) สำหรับงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

1.ประกาศบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

2.เงื่อนไขทั่วไปในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรายชื่อผุ้รับจ้างช่วง

3.ใบคำร้องขอจดทะเบียนรายชื่อผู้รับจ้างช่วง 

       

                                       

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร : 02-590-9949 โทรสาร : 02-590-9405

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view