หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับความไว้วางจากการไฟฟ้าเวียดนามจัดอบรม หลักสูตร

 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับความไว้วางจากการไฟฟ้าเวียดนามจัดอบรม หลักสูตร

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

                   บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางจากการไฟฟ้าเวียดนามจัดอบรม หลักสูตร "Hotline bypass training in Thailand"  for EVN HCMC Ho Chi Minh City Power Corporation ให้กับพนักงานการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Ho Chi Minh City Power Corporation (EVN HCMC) และ Khanh Hoa Power Company (KHPC)

       เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดอบรมหลักสูตร "Hotline bypass training in Thailand"  for   EVN HCMC Ho Chi Minh City Power Corporation ให้การไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Ho Chi Minh City Power Corporation (EVN HCMC) และ Khanh Hoa Power Company (KHPC) ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

      การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจ และการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติภาคสนามทำให้เกิดทักษะเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้

          โดยมีทีมวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

1. นายนิติกร               เกษพรหม        ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์

2.นายจักรพันธ์             จรรยานะ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนช่าง กฟภ.

3. นายเศกสรร             ทัศมี              ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนามาตรฐานงานฮอทไลน์

          

      

หัวข้อที่ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจในส่วนของการฝึกปฏิบัติการคือ

   - Components and use of equipment Bypass cable system (Real device) 

   - Installation and Demolition of Bypass  Cable System Practice

   - Case Study of Bypass cable system Operation

       

       

                                       

      การฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมจากการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Ho Chi Minh City Power Corporation (EVN HCMC) และ Khanh Hoa Power Company (KHPC) ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

หน่วยธุรกิจวิศวกรรม  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร : 02-590-9949 โทรสาร : 02-590-9405

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view