หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการพลังงานในรูปแบบ ESCO

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการพลังงานในรูปแบบ ESCO

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการพลังงานในรูปแบบ ESCO

หน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการพลังงานแบบครบวงจร ตรวจวัดการใช้พลังงานเพื่อปรับลดการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร : 02-590-9948 โทรสาร : 02-590-9405

Email : EM@pea-encom.com Line ID : @wrb8108v

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view