หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM จัดอบรม “รีเลย์ป้องกันของสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระหว่างสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับโรงไฟฟ้า (Relay Protection) และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า (Maintenance)”

PEA ENCOM จัดอบรม “รีเลย์ป้องกันของสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระหว่างสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับโรงไฟฟ้า (Relay Protection) และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า (Maintenance)”

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

        

       วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2561) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “รีเลย์ป้องกันของสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระหว่างสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับโรงไฟฟ้า (Relay Protection) และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า (Maintenance)” ให้กับบริษัท อ่างทอง เพาว์เวอร์ จำกัด ณ อาคาร E&C โรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาว์เวอร์ จังหวัดอ่างทอง

        

       บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดฝีกอบรมหลักสูตร “รีเลย์ป้องกันของสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระหว่างสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับโรงไฟฟ้า (Relay Protection) และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า (Maintenance)” ให้กับบริษัท อ่างทองเพาว์เวอร์ จำกัด

      

   

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ กับ โรงไฟฟ้าอ่างทองเพาว์เวอร์ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายนายนรินทร์ พงษ์ประพันธ์ รองผู้อำนวยการกองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากบริษัท อ่างทอง เพาว์เวอร์ จำกัด และ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ

                                   

-          สถานีไฟฟ้าและระบบป้องกันในสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-          Grid Code และระบบป้องกันที่เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ โรงผลิตไฟฟ้าเอกชน

-          การจัดความสัมพันธ์ระบบป้องกันไฟฟ้าระหว่างสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ โรงผลิตไฟฟ้าเอกชน

-          การตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

        การฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโรงไฟฟ้าภาคเอกชน

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

หน่วยธุรกิจวิศวกรรม  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร : 02-590-9949 โทรสาร : 02-590-9405

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view