หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM ร่วมบรรยายและออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมประจำปี 2561 ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

PEA ENCOM ร่วมบรรยายและออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมประจำปี 2561 ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

        

     

         วันนี้ (วันที่ 18 ธันวาคม 2561) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ผู้จัดการ หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 หัวข้อ “Solar Energy พลังงานแห่งอนาคต" ณ ห้องประชุมแสนสุข 3 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงานด้วย 

        

ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "Solar Energy พลังงานแห่งอนาคต" ในงานสัมมนา

       นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อานวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

 

       ภายในงานสัมมนาดังกล่าว บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จะลงทุนการติดตั้งโครงการให้ 100% ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า (ต้องผ่านการประเมินและพิจารณาจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ)    

           สำหรับโครงการ Solar Rooftop ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทดแทน ซึ่งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีความพร้อมในการให้บริการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ ประเมินค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน รวมถึงบริการรับติดตั้ง ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

           นอกจากนี้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า FORM รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า LED ประหยัดพลังงาน ภายในงานสัมมนาด้วย

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9402 , 081-313-9706

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view