หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM นำคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา(Electricite du Cambodge (EDC)) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหัวข้อ Study tour at PEA for EDC ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA ENCOM นำคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา(Electricite du Cambodge (EDC)) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหัวข้อ Study tour at PEA for EDC ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

        

       วันนี้ ( 22 มกราคม 2562) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา(Electricite du Cambodge (EDC)) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหัวข้อ Study tour at PEA for EDC ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

        บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา (Electricite du Cambodge (EDC)) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหัวข้อ Study tour at PEA for EDC ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น กองมิเตอร์, กองหม้อแปลง, กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการการถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการทำงาน และประสบการณ์ของหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  การเยี่ยมชมศึกษาดูงานหัวข้อดังกล่าวยังได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา (Electricite du Cambodge (EDC)) 

        

ดร. สมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบของที่ระลึกให้กับ Mr. Hong Neang Deputy Chief of Technical Training Office, IES

นายบัณฑิต เพียดา วิทยากร จากกองข้อกำหนดทางเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นายวิทยา  เชื้อสิงห์ วิทยากรจาก กองควบคุมมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพบรรยายกาศการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

      

      

 

         

เยี่ยมชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

หน่วยธุรกิจฝึกอบรม  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร : 02-590-9935 โทรสาร : 02-590-9405

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view