ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญประเมินค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อกิจการและปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation PPA) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด

Procurement_notice_Plan_2024

ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ จ้างผู้เชี่ยวชาญประเมินค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อกิจการและปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation PPA) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด

  • วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
  • เลขที่ P66110016568
  • งบประมาณ 900,000.00 บาท
  • คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบประมาณ2567