บริการของเรา


บริการของ PEA ENCOM Internation Co.,Ltd.

ENCOM Training
ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

ENCOM Smart
ENCOM Smart Solution

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

EPS
ระบบประเมินผลบุคลากร

ระบบสำหรับใช้ภายในองค์กร สำหรับประเมินผลบุคลากร ภายในบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร

PEA ENCOM SHOP
ออนไลน์ช้อปปิ้ง

พีอีเอ เอ็นคอม ช้อป ร้านค้าของพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สินค้านวัตกรรม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์